Ing. Petr SOROKÁČ

Diplomová práce

Faktory motivace a demotivace u pracovníků Hasičského záchranného sboru

Factors of the motivation and demotivation of FIre department workers
Anotace:
Anotace Předmětem této diplomové práce na téma "Faktory motivace a demotivace u pracovníků Hasičského záchranného sboru" je souhrnná analýza motivačních a demotivačních faktorů, které působí na příslušníky HZS. V první části jsme se za-měřili na teoretické poznatky v motivační teorii a na popis hasičského záchranné-ho sboru. V praktické části jsme vytvořili dotazník, s kterým jsme oslovili celkem 75 …více
Abstract:
Abstract The subject of this thesis entitled "Factors of the motivation and demotivation of Fire department workers " is a summary analysis of motivating and demotivating factors, which influence the Fire Rescue System (FRS) workers. The first part of the thesis is focused on theoretical findings in the theory of motivation and on the description of the FRS. A questionnaire approaching a total of 75 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOROKÁČ, Petr. Faktory motivace a demotivace u pracovníků Hasičského záchranného sboru. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce