Bc. Aleksandr Usachev

Bakalářská práce

Týmová práce jako nástroj strategického rozvoje firmy

Teamwork as a Tool for Strategic Prosperity of the Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku týmové práce jako nástroje strategického rozvoje firmy. Aktuálnost téma lze doložit skutečností, že týmová práce je zkoumaná z hlediska různých vědeckých oborů, především však sociologií, psychologií, řízení lidských zdrojů a strategického řízení firmy. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a výstupů vlastní analýzy navrhnout optimalizovanou …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of teamwork as a tool of strategic development of a company. The topicality of the topic can be demonstrated by the fact that teamwork is examined from the perspective of various scientific disciplines, especially sociology, psychology, human resources management and strategic management of the company. The aim of the bachelor thesis is to propose an optimized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní