Bc. Martin SOKOL

Diplomová práce

Návrh synchronního stroje s permanentními magnety

Design of synchronous motor with permanent magnets
Anotace:
Předkládaná diplomová práce obsahuje návrh synchronního motoru s permanentními magnety, který je následně analyzován v programu FEMM a MATLAB. Použitý materiál pro permanentní magnety je NdFeB. V diplomové práci je uveden komplexní elektromagnetický návrh stroje, výpočet velikosti magnetů, výpočet základních parametrů stroje (odpory, indukčnosti, účinnosti) a je proveden zjednodušený tepelný výpočet …více
Abstract:
This diploma thesis contains a design of synchronous motor with permanent magnets and its analysis in the FEMM application and MATLAB application. The material used for permanent magnets is NdFeB. A complex electromagnetic machine design, calculation of the magnets size, calculation of basic machine parameters (such as resistance, inductance, efficiency) and simplified thermal calculations are shown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOKOL, Martin. Návrh synchronního stroje s permanentními magnety. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická