Bc. Iva ZVĚŘINOVÁ

Bakalářská práce

Psychologie a symbolika barev

Psychology and symbolism of colours
Anotace:
Bakalářská ráce s názvem ?Psychologie a symbolika barev? pojednává o symbolickém významu barev v životě, jejich vývoji a zejména kulturních rozdílech. V teoretické části práce jsou podány důkazy o důležitosti barev z hlediska historického vývoje tradičních kultur a jejich názory na vnímání, samostatné kapitoly jsou věnovány fyziologickému a psychologickému působení barev na lidský organismus. V závěru …více
Abstract:
The Bachelor study entitled ?Psychology and symbolism of colours? addresses the symbolic significance of colours in life, in terms of development and particularly cultural differences. The theoretical part of the study provides evidence of the importance of colours in terms of the historical development of traditional cultures and their views on perception; individual chapters are devoted to the physiological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2010
Zveřejnit od: 19. 3. 2010
Identifikátor: 15487

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Olga Vaněčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZVĚŘINOVÁ, Iva. Psychologie a symbolika barev. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma