Theses 

Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy se zaměřením na děli se sluchovým postižením – Petra KRZYŽANKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra KRZYŽANKOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy se zaměřením na děli se sluchovým postižením

se zaměřením na děli se sluchovým postižením

Children with Special Learning Needs and Their Preparedness for Primary School Enrollment

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na připravenost dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy. Konkrétně se věnuje problematice dětí se sluchovým postižením. V teoretické části jsem se zabývala vymezením sluchového postižení, jeho diagnostikou a kompenzací v kontextu výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. V praktické části věnuji pozornost přípravě těchto dětí na školní docházku. Šetření je uskutečněno ve dvou institucích. Výsledky obou zařízení dále srovnávám a interpretuji.

Abstract: The bachelor thesis deals with the preparedness of children with special learning needs for the primary school enrolment. The thesis focuses on the children suffering form a hearing condition. The theoretical part of the thesis was devoted to establishing a working definition of a hearing condition as well as the diagnostic methods and the means of compensation with respect to the educatory process applied to the target group children. The empirical part of the thesis focuses on the methods used to prepare the target group children for primary school enrolment. The research was conducted in two different institutions the research results are compared and interpreted.

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, sluchové postižení, připravenost na školní docházku, integrace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KRZYŽANKOVÁ, Petra. Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy se zaměřením na děli se sluchovým postižením. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:45, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz