Bc. Filip Křenek

Master's thesis

Vliv hospodářských výsledků na popularitu vlády v zemích V4

Influence of Economic Variables on Government Popularity in the V4 Countries
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem makroekonomických výsledků na popularitu vlády v zemích Visegrádské čtyřky (V4). První kapitola představuje teorii ekonomického hlasování, základní model v podobě VP-funkce a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou také politické a institucionální faktory ovlivňující sílu ekonomického hlasování. Druhá kapitola popisuje politicko-ekonomický vývoj v Česku, na Slovensku, v …more
Abstract:
This thesis examines the influence of macroeconomic results on government popularity in the Visegrád group countries (V4). First chapter gives an overview of the theoretical framework of economic voting, the VP-function and its properties. Political and institutional factors that influence economic voting are also mentioned. Second chapter describes the economic and political development in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy