Theses 

Metody statistického výkaznictví soukromého dárcovství vybraných členských států Výboru pro rozvojovou pomoc OECD – Bc. Simona PATHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Simona PATHOVÁ

Diplomová práce

Metody statistického výkaznictví soukromého dárcovství vybraných členských států Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Statistical reporting methods of private charitable giving of selected members of the Development Assistance Committee OECD

Anotace: Práce se zabývá oficiálními metodami sběru dat o hodnotách soukromého dárcovství, které využívá osm členských států Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) pro statistické výkaznictví soukromého dárcovství poskytnutého pro účely mezinárodního rozvoje místním nevládním organizacím. Prostřednictvím analýzy těchto oficiálních metod sběru dat a jiných alternativních metod, a dále pak porovnáním jejich výsledků, autorka zkoumá míru přesnosti těchto metod. U zkoumaných států práce vyzdvihuje tři oficiální metody, jejichž výsledky se pravděpodobně nejvíce přibližují skutečným hodnotám, a následně je aplikuje na prostředí České republiky. Závěrem práce navrhuje jako nejvhodnější metodu využití standardizovaného finančního výkazu, z něhož by data byla zveřejňována v jednotném registru či na online portálu.

Abstract: The thesis deals with the official data collecting methods of private donations used by eight member states of the Development Assistance Committee (DAC). These methods are used to compile statistical reports of private grants donated to local non-governmental organizations for the purpose of international development. The author examines the degree of accuracy of these methods through their analysis and by comparing the results with similar outcomes acquired through alternative methods. The thesis highlights three official methods with the most likely accurate results, then goes on to apply those methods to the Czech Republic. In conclusion, the author recommends the use of a standardized financial statement as the most suitable method from which statistical data can be made public in a single registry or an online portal.

Klíčová slova: Soukromé dárcovství, sběr dat, mezinárodní rozvojová pomoc, Výbor pro rozvojovou pomoc, statistické výkaznictví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Syrovátka, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

PATHOVÁ, Simona. Metody statistického výkaznictví soukromého dárcovství vybraných členských států Výboru pro rozvojovou pomoc OECD. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz