Bc. Simona PATHOVÁ

Diplomová práce

Metody statistického výkaznictví soukromého dárcovství vybraných členských států Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Statistical reporting methods of private charitable giving of selected members of the Development Assistance Committee OECD
Anotace:
Práce se zabývá oficiálními metodami sběru dat o hodnotách soukromého dárcovství, které využívá osm členských států Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) pro statistické výkaznictví soukromého dárcovství poskytnutého pro účely mezinárodního rozvoje místním nevládním organizacím. Prostřednictvím analýzy těchto oficiálních metod sběru dat a jiných alternativních metod, a dále pak porovnáním jejich výsledků …více
Abstract:
The thesis deals with the official data collecting methods of private donations used by eight member states of the Development Assistance Committee (DAC). These methods are used to compile statistical reports of private grants donated to local non-governmental organizations for the purpose of international development. The author examines the degree of accuracy of these methods through their analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miroslav Syrovátka, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PATHOVÁ, Simona. Metody statistického výkaznictví soukromého dárcovství vybraných členských států Výboru pro rozvojovou pomoc OECD. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q13jcl q13jcl/2
13. 12. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.