Bc. Monika Klegová

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace a její vliv na image a poptávku firmy

Integrated marketing communication and its impact on the demand and the company image
Anotace:
Bakalářská práce se ve své první části zabývá teoretickým vhledem do marketingové komunikace s důrazem na důležitost integrace marketingových aktivit. V praktické části je rozebrána konkrétní integrovaná komunikační kampaň společnosti SatisPoll s.r.o. při uvedení nového produktu, karty Benefitka na trh, jsou představeny jednotlivé kroky, a to jak při samotném plánování kampaně, tak v jejím průběhu …více
Abstract:
This bachelor thesis in its first part deals with the theoretical insight into marketing communications with an emphasis on the importance on integration of marketing activities. The practical part of the thesis analyses the integrated communication campaign of StatisPoll s.r.o. during the launch of a new product the Benefitka card and introduces each of the steps, both the planning phase and during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička, PhD.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní