Jiří Havlíček

Bakalářská práce

Analysis of the Factors of Collapse of the Bretton Woods Monetary System

Analýza faktorů kolapsu Brettonwoodského měnového systému
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na Brettonwoodský měnový systém, jež byl významným faktorem ovlivňujícím mezinárodní hospodářskou situaci od konce druhé světové války až do začátku 70. let 20. století. Konkrétně se práce zaměřuje na analýzu faktorů, které vedly ke kolapsu Brettonwoodského měnového systému a pokouší se zodpovědět otázku, zda hlavní příčinou zhroucení byla nezodpovědná fiskální politika …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the Bretton Woods monetary system which was the important factor influencing the international economic situation since the end of World War II until the beginning of the 1970s. Specifically, the thesis focuses on the analysis of factors which led to the collapse of the Bretton Woods monetary system and tries to answer the question if the main reason of the collapse …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2016
  • Vedoucí: Zdenka Johnson
  • Oponent: Petr Chalupecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51026