Ing. Michal Horáček

Diplomová práce

Kodér/dekodér QR kódů

The QR code encoder/decoder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kódováním a dekódováním QR kódů, které slouží k uchování informace v obrazové matici. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde je popsán proces kódování a dekódování QR kódů, a část praktickou, kde jsou pomocí aplikace vytvořené v programu MATLAB uvedeny příklady demonstrující výše uvedené procesy.
Abstract:
The diploma thesis describes techniques for encoding and decoding QR codes that offer storing a message in a visual scene. This work is divided into a theoretical part, describing a process of coding and decoding the QR code, and a practical part containing examples of processes mentioned above using the application created in MATLAB.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáček, Michal. Kodér/dekodér QR kódů. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma