Mgr. Jan Soldán

Bakalářská práce

Strategie hledání pracovního místa u absolventů

Job search strategies of graduates
Anotace:
Práce se zabývá problematikou hledání práce absolventy bakalářského studia vysoké školy. Je rozdělena do dvou samostatných částí. Ve třech kapitolách obecné části je zhodnocen současný stav problematiky v kontextu makroekonomických vlivů a zároveň jsou nastíněny možné psychosociální aspekty problematiky. Shrnuje také relevantní poznatky o průběhu hledání zaměstnání obsažené v literatuře a na základě …více
Abstract:
This thesis deals with issue of job searching of bachelor's degree graduates. It is divided into two parts. Three chapters of the theoretical volume assess the current state of issue in context of macroeconomic situation and outline its possible psychosocial aspects. There are also summarized the relevant information about the job search process contained in literature. On their synthesis is designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií