Bc. Tomáš Roček

Diplomová práce

Organizační řízení firmy (formy, modely, inovace)

Organizational management of a company
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika organizačního řízení firmy. Zpracované téma představuje přínos v podobě řešení nových postupů řízení v současných i budoucích aktivitách podniku. Při zpracování vybraného tématu jsou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o řešených problémech. Na základě posouzení v podobě zhodnocení získaných informací o vybraných problémech, jejich konfrontace s teoretickými …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on solving the issue of organizational management of a company. The main benefits of the solution, presented in this thesis, are new management procedures in both, the current, and future activities of the company. During the processing of this issue, all available information on the solved problem is collected and analyzed. Based on the assessment and evaluation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Šimonová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní