Mgr. Bc. Eliška Klanicová

Bakalářská práce

Caribbeans in Britain as Reflected in Selvon's The Lonely Londoners

Caribbeans in Britain as Reflected in Selvon's The Lonely Londoners
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem karibské imigrace do Velké Británie, zkoumá historické souvislosti imigrace a její efekty a postavení karibské komunity v Británii. Ve druhé části se práce zaměřuje na analýzu románu The Lonely Londoners od Samuela Selvona. Nejdříve je zkoumán jazyk románu, který Selvon použil jako způsob komunikace se čtenářem. Poté jsou popsány Selvonovy románové postavy. Tito …více
Abstract:
This bachelor thesis explores the topic of Caribbean immigration to Great Britain. It inquires into the history of immigration and its effects, and into the position of the Afro-Caribbean community in Britain. After the part that examines the topic from the historical perspective, the thesis focuses on analysis of Samuel Selvon's novel The Lonely Londoners. It comments on the language employed in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta