Mgr. Štěpán Štarha

Bakalářská práce

Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků před a po vstupu České republiky do Evropské unie

Factors supporting and suppressing founding and development SMEs before and after CRs accession to the EU
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Činitelé podněcující a tlumící zakládání a rozvoj malých a středních podniků před a po vstupu České republiky do EU“ je analýza podmínek ovlivňujících zakládání a růst malých a středních podniků. První část práce se zabývá charakteristikou podnikání a definicí malých a středních podniků. Druhá část práce se zabývá analýzou situace v České republice po vstupu do EU. Porovnává …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Factors supporting and suppressing founding and development SMEs before and after CRs accession to the EU” is to analyze factors with influence on the founding and development of the small and medium-sized enterprises. The first part is concentrated on characteristic of enterprise and definition small and medium-sized enterprises. The second part is concerned with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta