Bc. Irena Floriánová, DiS.

Diplomová práce

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.

Educatoin of pupils at risk of problem, behavioral disorders and intellektual disabili in an inklusive proces of elementary school.
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem edukace žáků v riziku poruch či problémů chování s mentálním postižením v inkluzivním procesu základní školy. Cílem diplomové práce je přiblížit specifická rizika edukačních potřeb těchto jedinců při inkluzivním procesu v základní škole. Teoretická část je souhrnem informací o mentálním postižení a jeho historickém socializačním kontextu a jeho specifických …více
Abstract:
Abstract The thesis looks into the topic of education of pupils in the risk of problematic behavior with mental disability in the inclusive process of the primary school. The goal of the submitted thesis is to give more ideas about the distinctive risks of educational needs related to the primary school inclusive process. The theoretical part is a summary of information about mental disorders and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce