Hana ŘÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Pěvecké soutěže v oblasti folku a country hudby v České republice

Competitions of singing in folk and country music in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na hudební soutěže oblasti folku a country v České republice, mapuje vznik a vývoj folku a country. Popisuje, co a jak ovlivňuje vývoj soutěží v historickém kontextu. Praktická část bakalářské práce rozebírá postup přípravy žáka na hudební soutěž a konkrétní nácvik písně.
Abstract:
The bachelor thesis focuse on musical competitions in the field of folk and country music in the Czech Republic. It maps the origins and development of folk and country and describes how it influences the development of competitions in the historical context. Practical part of the bachelor thesis analyzes the process of preparation of pupil for music competition and practical training of song.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÁNKOVÁ, Hana. Pěvecké soutěže v oblasti folku a country hudby v České republice. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové)

Práce na příbuzné téma