Monika GREBEŇOVÁ

Diplomová práce

Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace

Biologically Decomposable Communal Waste - the present situation in Uherske Hradiste and a suggestion for optimization
Anotace:
Každý rok je na skládky ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady. Tyto bioodpady mohou být vytříděny a dále využity pro výrobu bioplynu a kompostu. Tato diplomová práce se zaměřuje na biologicky rozložitelný komunální odpad, který vzniká na území Uherského Hradiště. Během výzkumu bylo zjištěno, že množství tohoto …více
Abstract:
Every year more than 3 million tons of mixed communal waste is being put in dumping grounds, out of which approximately 40 % consists of biologically decomposable communal waste. This biowaste can be sorted out and further used for production of biogas and compost. This thesis focuses on biologically decomposable waste produced in the city of Uherske Hradiste. During the research, it has been discovered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Zveřejnit od: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
 • Vedoucí: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREBEŇOVÁ, Monika. Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q18ay3 q18ay3/2
8. 5. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.