Jakub Pandadis

Bakalářská práce

Aplikace pro zákazníky distribuce elektrické energie

Application for electricity distributor customers
Anotace:
Tento dokument popisuje tvorbu webové aplikace, která bude sloužit jako portál pro zákazníky distribuce elektrické energie a bude uživateli poskytovat přehledné informace o odběru elektrické energie v časových úsecích, informace o nastavených limitech, připnutých smluv a dalších dokumentech za dané období. Bakalářská práce navazuje na bakalářský projekt, který se zabýval návrhem zákaznického portálu …více
Abstract:
This document describes the creation of a web application that will serve customers as a portal for electricity distribution and provide clear information about electricity consumption in time slots, information on set limits, contracts and other documents in a given period. The bachelor thesis concludes the bachelor project, which treated about the design of a customer portal, and the bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Bedrník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pandadis, Jakub. Aplikace pro zákazníky distribuce elektrické energie. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika