Mgr. Olga Svobodová

Bakalářská práce

Architektonické a urbanistické řešení Vaňkova náměstí v Brně arch. Jindřichem Kumpoštem

Architectural and urban design of Vaňkovo Square in Brno by architect Jindřich Kumpošt
Anotace:
Práce se zabývá podrobnou analýzou architektonického a urbanistického řešení Vaňkova náměstí v Brně, jehož autorem je architekt Jindřich Kumpošt. Do širšího kontextu je problematika začleněna kapitolou o družstevním stavitelství, dále částí uvádějící projekt Vaňkova náměstí do časové posloupnosti Kumpoštovy tvorby a kapitolou věnující se analýze kvality bytů v domech této lokality.
Abstract:
The thesis provides in-depth analysis of the architectural and urban design of Vaňkovo Square in Brno whose author is architect Jindřich Kumpošt. The issue is put into broader context by a chapter on cooperative housing; proceeds by a part which considers the Vaňkovo Square project in terms of chronological order of Kumpošts works; and by a chapter which analyzes the quality of apartments in the houses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma