Bc. Lucie Sovová

Diplomová práce

Zahrádkářské kolonie jako příspěvek k alternativní produkci potravin?

Allotment gardens as part of alternative food production?
Anotace:
Práce se zabývá zahrádkářskými koloniemi v kontextu potravinové soběstačnosti měst, potravinové suverenity a alternativ ke stávajícímu potravinovému systému. Hlavním cílem je posoudit produkční funkci zahrádkářských kolonií a poskytnout kvalifikovaný odhad toho, nakolik aktuálně slouží k pěstování potravin, a jaký je v tomto směru jejich potenciál. Práce vychází z výzkumu třinácti zahrad v zahrádkářských …více
Abstract:
The thesis deals with allotment gardens in the context of cities food self-sufficiency, food sovereignty and alternatives to current food system. The main goal is to assess the production function of allotment gardens and offer an educated guess of their current contribution to food growing and their potential in this field. The thesis is based on an investigation of thirteen gardens in the allotments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma