Peter Takáč

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikace vysokoškolského sportovního klubu

Marketing Communication Design for College Sport Club
Anotace:
Témou diplomovej práce je návrh marketingovej komunikácie vysokoškolského športového klubu VSK VŠB-TUO. Jedná sa o vysokoškolský športový klub pôsobiaci na Vysokej škole Banskej – Technickej univerzite v Ostrave. Cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasnú marketingovú komunikáciu športového klubu a následný návrh opatrení na jej zefektívnenie. Cieľovou skupinou marketingovej komunikácie sú študenti …více
Abstract:
The lead idea of master thesis is marketing communication desingn for college sport club VSK VŠB-TUO. This is college sport club acting on the VŠB – Technical University of Ostrava. The objective of this master thesis is to analyze the current marketing communication of sports club and subsequent draft measures to improve its effectiveness. The target group of marketing communication are students of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jana Ostrožná
  • Oponent: Jan Vogl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod