Bc. Petra Ducháčová

Diplomová práce

Profesní příprava jedinců se specifickými potřebami na odborném učilišti

The training of individuals with special needs in vocational school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá profesním vzděláváním jedinců se specifickými potřebami v prostředí odborného učiliště. V teoretické části diplomové práce je v první kapitole popsána problematika jedinců se specifickými potřebami, navštěvující odborná učiliště. Druhá kapitola popisuje profesní orientaci žáků se specifickými potřebami, možnosti volby profesní přípravy a profesního poradenství. Třetí kapitola …více
Abstract:
The focus of this diploma thesis is a study of professional education of individuals with special needs in an environment of vocational schools. Chapter one is concerned with theoretical aspects of problems of special needs students attending vocational schools. Chapter two describes professional orientation of students with special needs, their prospects in the area of occupational training and career …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta