Bc. Tereza Nožičková

Bakalářská práce

Těhotenská průkazka v praxi porodní asistentky

Hand held antenatal record in midwifery practice
Anotace:
Porodní asistentky v České republice čekají na takovou těhotenskou průkazku, která by ve větší míře zohlednila jejich kompetenci vést těhotenskou poradnu, umožnila dostatek prostoru pro záznam této péče a poskytla těhotným ženám praktické informace o těhotenství, porodu, šestinedělí a péči o dítě. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nové těhotenské průkazky s edukačním materiálem odpovídající potřebám …více
Abstract:
Midwives in the Czech Republic are waiting for a hand held antenatal record that would take greater account of their competence to lead an antenatal clinic. It would also give enough space to record such care, and provide pregnant women with practical information on pregnancy, childbirth, the puerperium and child care. This bachelor's thesis focuses on creating a new hand held antenatal record with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Oponent: MUDr. Radan Doubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta