Bc. Eva Bergmanová

Bakalářská práce

Získávání zaměstnanců v Rusku a v České republice

Recruitment in Russia and in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná bakalářská diplomová práce s názvem „Získávání zaměstnanců v Rusku a v České republice“ se zabývá popsáním celého procesu získávání pracovníků v organizaci, následným zmapováním používaných metod získávání pracovníků v ruském a českém prostředí a upozorněním na případné rozdíly a vývoj trendů.
Abstract:
The submitted bachelor thesis called „Recruitment in Russia and in the Czech Republic“ focuses on description of the entire recruitment process in the organization, followed by mapping of recruitment methods used in both Russian and Czech environments. Furthermore, it draws attention to emerging differences, and development trends.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta