Mgr. Hana Čechová

Master's thesis

Korpusová lingvistika. Problematika paralelního česko-italského korpusu

Corpus Linguistic. The Problems of Czech-italian Parallel Corpus
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá korpusovou lingvistikou, hlavně paralelními korpusy a zarovnáním. Je proveden malý experiment - česko-italský paralelní korpus.
Abstract:
This thesis is focused on the Corpus linguistic, in particural on the parallel corpuses and the process of alignment. A small experiment is made - Czech-italian paralell corpus.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedúci: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta