Tomáš Račický

Bakalářská práce

Krizová komunikace ve veřejné správě: Případová studie obce Popůvky

The crisis communication in public administration: The case study of Popůvky municipality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou krizového řízení a krizové komunikace, kterou dále zkoumá na případu obce Popůvky v Jihomoravském kraji. Práce se věnuje právním základům krizového řízení a komunikace v České republice a současným trendům a formám těchto fenoménů. Hlavním záměrem práce je pak analyzovat a kriticky zhodnotit úroveň krizového řízení a komunikace ve zvolené obci, pomocí SWOT analýzy …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issues of crisis management and crisis communication, which are further examined in the case of the village Popůvky in the South-Moravian region. The thesis deals with the legal bases of the crisis management and communication in the Czech Republic and current trends and forms of these phenomenons. The main aim of the thesis is to analyze and critically evaluate the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Josef Navrátil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS