Bc. Petr Malach

Master's thesis

Rozbor obranných činností vybraného rozehrávače basketbalu v utkáních základní části Mattoni NBL

Analysis of defensive activities chosen guard basketball player during matches of basic part of Mattoni NBL
Abstract:
MALACH, P. Rozbor obraných činností vybraného rozehrávače basketbalu v utkáních základní části Mattoni NBL, diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 66 s. Diplomová práce pojednává o hodnocení obranného výkonu vybraného rozehrávače basketbalu v utkáních základní části Mattoni NBL.V první části stručně popisuje jednotlivé herní činnosti jednotlivce. V druhé části jsou zahrnuty výsledky sledování …more
Abstract:
MALACH, P. Analysis of defensive activities chosen guard basketball player during matches of basic part of Mattoni NBL, diploma work. Brno: Masaryk University, 2010, 66 p. The diploma work is dealing with defensive performance evaluation of chosen basketball point guard during regular season of Mattoni NBL. Brief description of player’s particular game activity is described in the forepart. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: PaedDr. Zdeněk Janík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií