Mgr. Zuzana Hennebergová

Bakalářská práce

Katolická Charita na Prostějovsku

Catholic Charity in Prostějov
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje fungování katolické Charity v první polovině dvacátého století v Prostějově. Nejdříve se práce zabývá vznikem a vývojem Charity v Arcidiecézi olomoucké a poté se zajímá o situaci v Prostějově a jeho okolí, kde se zaměřuje na činnost charitativních spolků. Práce se také zabývá konfliktem mezi Charitou a OPM, který byl zapříčiněn rozdílným názorem na způsob péče o dítě …více
Abstract:
This thesis focused on explains the functioning of Catholic Charity in Prostějov in first half of the twentieht century. First of all, concerns the overall formation and development of the Archdiocese Charity of Olomouc. Then the thesis is interested in social situation in Prostějov and surroundings. Here describes the effect of charitable associations and also monitors the dispute about care of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta