Theses 

Canisterapie a děti s těžkým postižením – Bc. Ivana Šulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana Šulová

Bakalářská práce

Canisterapie a děti s těžkým postižením

Canistherapy and children with severe disability

Anotace: ANOTACE Šulová, I., „Canisterapie a děti s těžkým postižením“ Bakalářská práce, Brno: Pdf MU, 2014, 55 stran Bakalářská práce je zaměřena na canisterapii a dětí s těžkým postižením. Práce je rozdělená do tří kapitol. První pojednává o charakteristice těžkého postižení, kam patří např. pohybové vady, mentální postižení a přidružené vady. Ve druhé kapitole jsou shrnuty metody a formy canisterapie, podmínky canisterapeutických zkoušek a možnosti působení psa na různé druhy postižení dítěte. Třetí kapitola je tvořena kvalitativním výzkumem se zaměřením na zdravotní problematiku tří dětí.

Abstract: ABSTRACT Šulová, I.,. „Canistherapy and children with severe disability“ Bachelor thesis, Brno: Faculty of education, 2014,55 pages The bachelor work is focused on the canistherapy and children with severe disability. The work is devided in three chapters. The first one deals with the characteristics of severe disabilities, where we include physical defects, mental disability and associated defects. In the second chapter there are methods and forms of canistherapy, conditions of canistherapy exams and the possibilities of action of the dog when there are different types of disabilites. The third chapter consists of the qualitative research that shows us the health issue of three children.

Klíčová slova: Klíčová slova Těžké postižení, mozková obrna, mentální postižení, epilepsie, terapie, canisterapie. Keywords Severe handicaps, cerebral palsy, mental disability, epilepsy, therapy, canistherapy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:30, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz