Bc. Anastázia Plzáková, DiS.

Diplomová práce

Místo a role MMF ve vývoji světové ekonomiky

The Place and Role of the IMF in the Development of the World Economy
Anotace:
Práce vypovídá o roli a přínosu Mezinárodního měnového fondu v poválečném vývoji světové a české ekonomiky. V jednotlivých částech rozpracovává historické souvislosti vedoucí k založení bretton – woodských institucí, činnost a institucionální rámec Mezinárodního měnového fondu, základní politiky a zdroje financování. Dále popisuje základní funkce bretton – woodského měnového systému, přibližuje významné …více
Abstract:
This thesis reflects the role and contribution of the International Monetary Fund in the post-war developments of both the international and Czech economies. In its particular chapters, it elaborates the historic consequences leading to the foundation of the Bretton-Woods institutions, the work and institutional frame of the International Monetary Fund, the basic policies and sources of funding. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS