Bc. Tomáš Píš

Diplomová práce

Metody přístupu hledání targetové RNA proteinu ZCCHC9

Methodical approaches to search for the RNA targets of human ZCCHC9 protein
Abstract:
Human protein ZCCHC9 is considered to be one of the factors involved in processing of RNA molecules in the cell. Protein contains zinc knuckle motifs, which provide the ability for similar proteins to interact with nucleic acids and proteins. However, the mechanism of involvement of ZCCHC9 into this pathways is not clear, therefore another charaterization is neccesary. The main aim of this diploma …více
Abstract:
Lidský protein ZCCHC9 je považován za jeden z faktorů zapojených do zpracování molekul RNA v buňce. Protein obsahuje motivy zinkových kloubů, které u podobných proteinu poskytují schopnost interagovat s nukleovými kyselinami a proteiny. Nicméně, způsob zapojení proteinu ZCCHC9 do těchto drah není znám, a proto je nutná jeho další charakterizace. Hlavním úkolem této diplomové práce byla identifikace …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie