Mgr. Petr Přikryl

Bachelor's thesis

Dvojité vidění

Double Vision
Abstract:
Dvojité vidění je zrakové postižení, při kterém oko vnímá objekty rozdvojeně. Odborně je nazýváno diplopie. Mojí snahou bylo tento zrakový vjem zachytit na plátna svojí vlastní cestou. Uvolněnou malbou dosahuji zajímavých obrazů, kde vynikají lazury prolínajících se objektů a jejich kontrasty.
Abstract:
The double vision, is a eye disorder in which the eye perceives objects two-fold. Expertly is called Diplopia My effort was to convert this visual sensation to canvas. Thus there is a cycle of paintings painted by relaxed, freed hand. I am reaching interestedly-looking glazes of the pervading objectes and contrasts, in the Picture.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Kamenický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Arts for Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.