Mgr. Petr Přikryl

Bakalářská práce

Dvojité vidění

Double Vision
Anotace:
Dvojité vidění je zrakové postižení, při kterém oko vnímá objekty rozdvojeně. Odborně je nazýváno diplopie. Mojí snahou bylo tento zrakový vjem zachytit na plátna svojí vlastní cestou. Uvolněnou malbou dosahuji zajímavých obrazů, kde vynikají lazury prolínajících se objektů a jejich kontrasty.
Abstract:
The double vision, is a eye disorder in which the eye perceives objects two-fold. Expertly is called Diplopia My effort was to convert this visual sensation to canvas. Thus there is a cycle of paintings painted by relaxed, freed hand. I am reaching interestedly-looking glazes of the pervading objectes and contrasts, in the Picture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kamenický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.