Dominik Dolejší

Bakalářská práce

Vývoj zvukové dramaturgie ve filmech Davida Lynche

Narration and characterization of figure in the movie's of David Lynch with sound

Anotace:
Základem této práce je, pohled na vývoj zvukové dramaturgie v celém díle Davida Lynche. Pracuji hlavně na principu analytického rozboru scén a jejich dramaturgie z širšího hlediska filmu. Ve filmu rozebírám dva filmy a to "Mulholland Dr." a "Sloní muž", které se staly pro moji práci milníky ve tvorbě Davida Lynche. Z toho vyplývá podstata mé práce: tvůrce není při vyprávění omezen jen na obraz, jak …více
Abstract:
The basis of this work is to look at the development of sound dramaturgy across the work of David Lynch. I work mainly on the principle of the screening of scenes and their operations from the broader perspective of the film. In the film, I analyze two films "Mulholland Dr." and "The Elephant Man", which became milestones for my work in the creation of David Lynch. It follows that the nature of my …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

filmoví režiséři

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

Lynch David 1946-

Klíčová slova

zvuková dramaturgie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Martin DOLENSKÝ
  • Oponent: Marek HART

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna