Bc. Renata Binderová

Bachelor's thesis

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ

Realization health prevention and prevention risk forms behaviour in inveroment primary school
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o realizaci zdravotní prevenci v oblasti úrazů, sexuální výchovy a poruch příjmu potravy. Dále je práce zaměřena na výskyt sociálně – patologických jevů, do kterých je zahrnuta prevence šikany, kyberšikany, xenofobie, rasismu, záškoláctví, užívání návykových látek, delikvence a kriminality a patologického hráčství. Teoretická část je rozdělena do jednotlivých kapitol, které …more
Abstract:
The thesis deals with the implementation of health prevention on injuries, sexual education and eating disorders. It is also focused on the occurrence of socially - pathological phenomena in which is included the prevention of bullying, cyber bullying, xenophobia, racism, truancy, substance abuse, delinquency and crime and compulsive gambling. The theoretical part is divided into chapters, which are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta