Bc. Anna Toporkova

Bakalářská práce

Psychologie komunikace z pohledu instore marketingu

Psychology of Communication in Instore Marketing
Anotace:
Daná bakalářská práce je věnována psychologii komunikace z pohledu instore marketingu. V práci je podroben analýze instore marketing z hlediska psychologie konečných spotřebitelů. Hlavním cílem dané práce je pomocí vlastního šetření ověřit efektivitu vybraného nástroje merchandisingu. Vedlejším cílem je na základě zjištění z vlastního průzkumu navrhnout doporučení pro zvýšení efektivity nástrojů merchandisingu …více
Abstract:
Current bachelor thesis is assigned to the analysis of communication psychology in terms of marketing, applied in shops. The work analyses the In-store marketing from the perspective of end-consumers psychology. The main purpose of the work is to carry out our own research oriented on the evaluation of the effectiveness of the selected merchandising tool. The second purpose is to make recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní