Jaromír Malec

Diplomová práce

Vytvoření softwarového projektu se zaměřením na prevenci zdraví s využitím metody Lean Startup

Creating a software project focused on preventive healthcare using Lean Startup methodology
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvářením softwarového projektu pomocí metody Lean Startup. Cílem je vytvoření softwarového projektu, který bude pomáhat ve zdravotní prevenci. Pro dosažení tohoto cíle byla využita metoda Lean Startup, která se zaměřuje na vývoj produktu prostřednictvím průběžného provádění experimentů a následné úpravě produktu. V teoretické části práce jsou představeny agilní metodiky …více
Abstract:
This thesis describes the process of creating a software project using the Lean Startup methodology. The goal is to create a software project that will help in preventive healthcare. In order to achieve this goal Lean Startup methodology was used. This methodology focuses on product development by means of continuous experiments.The theoretical part of the work introduces agile methodologies, Lean …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Jan Černý
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83117