Jaromír Malec

Master's thesis

Vytvoření softwarového projektu se zaměřením na prevenci zdraví s využitím metody Lean Startup

Creating a software project focused on preventive healthcare using Lean Startup methodology
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vytvářením softwarového projektu pomocí metody Lean Startup. Cílem je vytvoření softwarového projektu, který bude pomáhat ve zdravotní prevenci. Pro dosažení tohoto cíle byla využita metoda Lean Startup, která se zaměřuje na vývoj produktu prostřednictvím průběžného provádění experimentů a následné úpravě produktu. V teoretické části práce jsou představeny agilní metodiky …more
Abstract:
This thesis describes the process of creating a software project using the Lean Startup methodology. The goal is to create a software project that will help in preventive healthcare. In order to achieve this goal Lean Startup methodology was used. This methodology focuses on product development by means of continuous experiments.The theoretical part of the work introduces agile methodologies, Lean …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2021
  • Supervisor: Jan Černý
  • Reader: Alena Buchalcevová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83117