Bc. Vendula Chaloupková, DiS.

Bakalářská práce

Diastáza - (ne)řešený problém?

Diastasis - (Un)Solved Problem?
Anotace:
Abstrakt V bakalářské práci se zabývám problematikou diastázy přímého břišního svalu u žen v těhotenství a po porodu. Diastáza hraje významnou a často opomíjenou roli v celkovém zdravotním stavu žen. Teoretická část práce obsahuje informace o anatomii, fyziologii, změny v těhotenství a po porodu - zejména v pohybovém systému, hormonální vliv a význam hlubokého stabilizačního systému. Zpracovala jsem …více
Abstract:
Abstract The thesis deals with diastasis of rectus abdominis muscle in pregnant women and after chilbirth. Diastasis plays an important and often overlooked role in overall health status of women. The theoreical part of the thesis describes anatomy and physiology changes during pregnancy and after childbirth, especially aiming at locomotor system, hormonal influence and importance of deep stabilization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta