Bc. Timur Amirov

Diplomová práce

Implementace metodiky řízení projektů do reálného podnikového prostředí

Project Management Methodology Implementation in the Real Business Environment
Anotace:
Diplomová práce popisuje analýzu stávající metodiky projektového řízení v konkrétní firmě a navrhuje postup implementace standardní metodiky projektového řízení za účelem odstranění nedostatků stávající metodiky. Obnovena metodika je ověřována v rámci pilotního projektu.
Abstract:
Thesis includes analysis of the current project management framework for the concrete company and proposes procedure for implementation of the standard project management framework in order to eliminate imperfections of the existing framework. Renewed framework is verified in a pilot project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Václav Šebek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS