Bc. Martina Kurzová

Master's thesis

Urbanistické a krajinné hodnoty MČ Praha Kbely s vazbou na územní plánování

Urban and Landscape Values of the City District Kbely, Prague with a Link to Spatial Planning
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá vymezením krajinných a urbanistických hodnot městské části Praha 19 od počátku 19. století. Poznání historie obce je velmi důležité pro její další rozvoj, protože jedině tak můžeme na tyto hodnoty navazovat a zachovat tak identitu místa nebo různých částí města a okolní krajiny. Analýza hodnot byla provedena na základě archivních map a literatury, která se vzniku a vývoji …viac
Abstract:
The diploma these deals with specification of landscape and urban values of the Prague 19 city district since the beginning of the 19th century. Knowledge of the history of the district is very important for its further development because this is the only way of how to follow its values and preserve the identity of the place or various parts of the district and surrounding landscape. Analysis of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedúci: prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS