Ing. Martin Kural

Master's thesis

Projekt hotelového komplexu se zaměřením na nové trendy hotelové výstavby a designu.

Hotel complex project with a focus on new trends in hotel design and construction.
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout hotelový komplex určený pro seniory ve stylu Art Deco se zaměřením na nové trendy výstavby a designu, který bude jedinečnou stavbou v dané lokalitě. V diplomové práci je zevrubně popsán Jihočeský kraj, nejdůležitější statistiky, specifika cestovního ruchu seniorů, jejich rozdělení a popis aktivit cestovního ruchu. V práci jsou představeny vybrané designové hotely …more
Abstract:
The goal of the Master´s Dissertation is to project an Art Deco style hotel complex designated for seniors with a focus on new trends in hotel design and construction, which will be unique in its location. In the Dissertation is in detail described southern Bohemia region, the most important statistics, specifics of the senior tourism, its diversification and description of tourism activities. There …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Filip

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze