Theses 

Vybrané aspekty komunikace v anglickém jazyce u zdravotních záchranářů v v Jihomoravském kraji – Bc. Petr Hovězák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Bc. Petr Hovězák

Bakalářská práce

Vybrané aspekty komunikace v anglickém jazyce u zdravotních záchranářů v v Jihomoravském kraji

Selected aspects of english language communication in paramedics in South Moravian Region

Anotace: Práce zkoumá vybrané aspekty komunikace v anglickém jazyce u záchranářů v rámci Jihomoravského kraje. Z těchto aspektů, tedy incidenci anglicky hovořících lucidních pacientů, a s tím související nezbytnost využití anglického jazyka pro dorozumění se s těmito pacienty. Dále se práce zabývá posouzením a vymezením subjektivní schopnosti dorozumět se v angličtině a obecně úrovně angličtiny záchranářů v Jihomoravském kraji. A v neposlední řadě také pomocí s řešením problémů komunikace v angličtině především u záchranářů, kteří anglicky neumí.

Abstract: The work examines selected aspects of english language communication in paramedics in South Moravian Region. Of these aspects the incidence of english-speaking lucid patients and correlated necessarity of using english language to communicate with them. The work also deals with assessment and demarcation of subjective ability to communicate in english and the level of english of paramedics in South Moravian region in general. At last but not least work also deals with the solutions of communication problems primarily in case of paramedics who don't speak english at all.

Klíčová slova: Klíčová slova, Záchranáři, komunikace, angličtina, problém, Jihomoravský kraj Keywords, Paramedics, communication, english, South Moravian region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radomíra Bednářová
  • Oponent: Mgr. Robert Helán, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:07, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz