Bc. Petr Hovězák

Bakalářská práce

Vybrané aspekty komunikace v anglickém jazyce u zdravotních záchranářů v v Jihomoravském kraji

Selected aspects of english language communication in paramedics in South Moravian Region
Anotace:
Práce zkoumá vybrané aspekty komunikace v anglickém jazyce u záchranářů v rámci Jihomoravského kraje. Z těchto aspektů, tedy incidenci anglicky hovořících lucidních pacientů, a s tím související nezbytnost využití anglického jazyka pro dorozumění se s těmito pacienty. Dále se práce zabývá posouzením a vymezením subjektivní schopnosti dorozumět se v angličtině a obecně úrovně angličtiny záchranářů v …více
Abstract:
The work examines selected aspects of english language communication in paramedics in South Moravian Region. Of these aspects the incidence of english-speaking lucid patients and correlated necessarity of using english language to communicate with them. The work also deals with assessment and demarcation of subjective ability to communicate in english and the level of english of paramedics in South …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radomíra Bednářová
  • Oponent: Mgr. Robert Helán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta