Theses 

Stress Induced Activation of Apoptotic Pathways in Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells – Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D.

Disertační práce

Stress Induced Activation of Apoptotic Pathways in Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells

Stress Induced Activation of Apoptotic Pathways in Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells

Anotace: Lidské embryonální kmenové a lidské indukované pluripotentní kmenové buňky jsou slibným nástrojem výzkumu, vývoje a testování léčiv, modelování chorob a buněčné terapie. Při udržování těchto buněk v kultuře in vitro dochází k poškozování jejich DNA a kumulaci genetických změn, které negativně ovlivňují jejich využití. Oprava poškozené DNA a aktivace programované buněčné smrti skrze vnitřní či vnější apoptotickou signalizaci jsou základními mechanismy, které zaručují, že se poškozená DNA nebude dále šířit. Mechanismy reakce na poškození DNA a buněčné smrti v lidských EK a iPK buňkách stále nejsou dobře pochopeny. Naším cílem bylo zjistit, jak lidské EK buňky reagují na poškození DNA a zda jsou v normálních podmínkách schopny aktivovat vnější apoptotickou signalizaci po stimulaci smrt indikujícím ligandem TRAIL, který je slibnou protinádorovou látkou.

Abstract: Human embryonic stem cells (hESC) and induced pluripotent stem cells (hiPSC) are promising tool employed for research and development of pharmaceutics, disease modeling and cell therapy. Genome modifications, which accumulate in hESC and hiPSC during propagation in vitro, can limit their application. Properly functioning DNA damage repair and activation of programmed cell death through intrinsic and extrinsic apoptotic pathways are essential to prevent damaged DNA from being passed on. Molecular mechanisms of DNA damage response and apoptotic signaling in hESC and hiPSC are not well understood. We aimed to understand how hESC react to DNA damage and whether normal hESC and hiPSC can activate extrinsic apoptotic signaling upon binding of TRAIL, a promising anti-cancer therapeutic.

Keywords: Lidské embryonální kmenové buňky, lidské indukované pluripotentní kmenové buňky, poškození DNA, UVC, buněčný cyklus, apoptóza, TRAIL, cFLIP, Human Embryonic Stem Cells, Human Induced Pluripotent Stem Cells, DNA damage, Cell Cycle, Apoptosis

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz