Bc. Jaroslav SUP

Diplomová práce

Systémy detekce neautorizovaného průniku do informačního systému firemní sítě Fatra, a.s.\nl{}

Systems of detection of unauthorized intrusion into information system and network corporate Fatra, a.s.\nl{}
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je oblast informačně bezpečnostních technologií, přesněji ?detekce a prevence? neautorizovaného průniku do lokálních sítí a pasti. Projekt si klade za cíl vytvořit systém pro odhalení nových, zatím neidentifikovaných hrozeb a pokusů o narušení či zneužití informačních zdrojů. Systém bude schopen analyzovat, upozornit na případné incidenty, vytvářet pravidla a odvádět útočníkovu …více
Abstract:
The content of this thesis is the area of information the security technologies, more "detection and prevention" unauthorized intrusion into local networks and traps. The project is a system for detecting new, yet unidentified threats and intrusion attempts or misuse of information resources. The system will be able to analyze incidents and create rules to route the attack away from the real network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 20705

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUP, Jaroslav. Systémy detekce neautorizovaného průniku do informačního systému firemní sítě Fatra, a.s.\nl{}. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma