Bc. Tomáš Nekula

Bakalářská práce

Problematika arzenu v potravinách a potenciální riziko pro osoby dodržující bezlepkovou dietu

The issue of arsenic in food and the potential risk for people following the gluten-free diet
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice arsenu v životním prostředí, jeho obsahu v potravinách a s tím souvisejících možných negativních účinků na zdraví člověka. Blíže se zaměřuje na situaci v České republice a specifické rizikové skupiny, především celiaky. Praktická část se zabývá expozicí arsenu osob dodržujících bezlepkovou dietu. Sestává z dotazníkového šetření spotřeby rýže a výrobků z ní u …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of arsenic in the environment, its levels in foodstuffs and the associated potential negative consequences on human health. More closely it focuses on the situation in the Czech Republic and on specific risk groups, particularly people sufferning from celiac disease. The practical part focuses on the exposure to arsenic of people adhering to the gluten-free …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Martiník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut