Bc. Tomáš Paur, DiS.

Bakalářská práce

Akciové indexy

Stock indexes
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku burzovních akciových indexů, a to jak v kontextu České republiky, kde dosud obchodování s akciemi nedosahuje úrovně světových kapitálových trhů, tak i v kontextu velkých světových burz a jejich akciových indexů. Teoreticko-metodologická část se zabývá jednak akciemi jakožto specifickým druhem cenných papírů a také obchodováním s akciemi a vytváření akciových …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses at an issue of stock indexes related to Czech Republic as well as other world stock exchanges. In Czech Republic the history of financial markets is not so long and people don’t use to invest their money to stock in the same extent as in other financially developed world. Theoretical and methodological part is concerned with stocks as a specific form of securities and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby