Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

Disertační práce

Reading in English as a foreign language in deaf university students

Reading in English as a foreign language in deaf university students
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku čtení v angličtině jako cizím jazyce u neslyšících vysokoškolských studentů. Téma bylo zkoumáno z pohledu toho, jak se jejich předchozí jazykové a čtenářské zkušenosti projevují ve čtení v cizím jazyce. Z tohoto hlediska byla zvažována specifická situace neslyšících, která zahrnuje znakový jazyk a mluvený jazyk majoritní společnosti. Čtení v …více
Anotace:
ázáno s jejich obecnými postoji ke čtení formovanými na základě první čtenářské zkušenosti (výše zmíněné čtení v L(1+1)) než s jimi vyjadřovanou motivací k učení se angličtiny. Co se týká oblasti procesu čtení v angličtině jako cizím jazyce, výzkumná zjištění naznačují, že čtenářské strategie, které respondenti využívají odpovídají strategiím používaným úspěšnými neslyšícími čtenáři a čtenáři při čtení …více
Abstract:
The present doctoral thesis has focused on the issue of the reading in English as a foreign language (EFL) of deaf university students. The topic was studied from the point of view of how their previous language and reading experiences are pronounced in reading in a foreign language. In this respect the specific situation of deaf learners, which involves sign language and the majority spoken language …více
Abstract:
respond to those of skilled deaf readers and L2 readers. Nonetheless, some ineffective use of strategies and processes which might be the potential causes of flaws in reading comprehension were also described. The explicit instruction of reading strategies did not seem to have a significant impact on the participants’ use of reading strategies when reading in English. This was explained from the perspective …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., prof. Ewa Domagala-Zysk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta