Michal GREGOR

Bakalářská práce

Návrh čerpací stanice chladící vody do strojovny parních turbín

Designing of pumping station of cooling water for the engine room of steam turbines
Anotace:
Práce se zabývá návrhem čerpací stanice podle zadaných hodnot. Popisuje stavební, strojní a elektro část projektu. Zobrazuje MKP pevnostní výpočet a ekonomické zhodnocení. Seznamy zařízení, schemata a dispoziční řešení jsou přílohou práce.
Abstract:
This work deals with design of pumping station by specified parameters. Describe the construction, mechanical and electric part of the project. Shows the FEM analyses and economic evaluation. Lists of machines, schematics and layout are attached to the bachelor thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Duník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREGOR, Michal. Návrh čerpací stanice chladící vody do strojovny parních turbín. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní