PhDr. Andreas Laux, Ph.D.

Disertační práce

Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards

Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards
Anotace:
Současná hospodářská krize ukazuje, že oceňování aktiv je důležitým tématem pro naši glo-bální ekonomiku, protože rezervy pomáhají podniku lépe odolávat krizi. Proto by mělo být ocenění aktiv dokončeno ihned, jakmile je podnik založen. To, jak jsou oceněny nepeněžní vklady v zahajovací rozvaze má dlouhodobé důsledky pro rozvahy a účty zisků a ztrát v budoucích obdobích. Při oceňování nepeněžních vkladů …více
Abstract:
The current economic crisis shows that the valuation of assets is an important subject for our global economy because reserves help a company to better with-stand a crisis. The valuation of assets should therefore be perfected as soon as a company is established. How non-cash contributions are valued in the start-up balance sheet has long-term consequences for future balance sheets and profit and loss …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
 • Vedoucí: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
 • Oponent: Jaroslav Sedláček, doc. Ing., CSc., Jan Široký, prof. Ing., Miloš Tumpach, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q2nu0x q2nu0x/4
11. 5. 2015
Složky
Soubory
Halíčková, K.
11. 5. 2015
Halíčková, K.
11. 5. 2015
Halíčková, K.
11. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.